Můžeme masáž zařadit mezi psychoterapii?

Můžeme masáž zařadit mezi psychoterapii?

Lidský dotek a pocit péče patří odnepaměti mezi základní potřeby jedince. Díky vzájemným dotekům si můžeme projevit sympatie, náklonnost, lásku, ale můžeme i ublížit nebo zranit. Doteky dokáží přinášet pocit štěstí a toho, že na vás někomu záleží. Mezi příjemné doteky...